De stichting geniet binnen de zorginstelling een grote bekendheid en het plan is om via folders de aandacht op het bestaan van de stichting te blijven vestigen.

PR activiteiten

 
De stichting geniet binnen de zorginstelling een grote bekendheid en het plan is om via folders de aandacht op het bestaan van de stichting te blijven vestigen.
Op de website van de Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard staat een link opgenomen naar de Stichting Vrienden van Delta.
Gezien de goede financiële positie van de stichting staan er voor 2017 vooralsnog geen activiteiten voor fundraising gepland.
Een ieder die de stichting een warm hart toedraagt kan vriend worden van de Stichting door een bijdrage te storten op het onderstaande bankrekeningnummer van de stichting;
NL36 ABNA 0836368541 ten name van Stichting Vrienden Deltaziekenhuis te Poortugaal