Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Mevrouw drs. E. Heikoop, voorzitter De heer C.J. Zevenbergen, secretaris/penningmeester De heer E.J. Rovers Mevrouw mr. M. Westerduin De heer mr. R.J. van der Spek

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
  • Mevrouw drs. E. Heikoop, voorzitter
  • De heer C.J. Zevenbergen, secretaris/penningmeester
  • Mevrouw mr. M. Westerduin
  • De heer mr. R.J. van der Spek
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
De bestuurders van de stichting ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden, alleen (indien van toepassing) een vergoeding van kosten die zij in hun hoedanigheid voor de stichting maken.

De penningmeester beheert de financiën van de stichting en legt verantwoording af aan het bestuur. De financiën worden verwerkt in de jaarstukken van de stichting. Het opstellen van de jaarstukken wordt uitbesteed aan een extern (register)accountantskantoor en worden besproken in de bestuursvergadering.