Beleidsplan Stichting Vrienden van Delta.

Beleidsplan Stichting Vrienden van Delta.

 
Al jaren blijkt, dat de kosten van de zorg voor mensen die dat nodig hebben onder druk staat.. De kosten stijgen om allerlei redenen. Dat betekent, dat er steeds minder geld beschikbaar is voor bekostiging van andere zaken, die ook van groot belang zijn voor de mensen die gebruik maken van zorg. Hierbij wordt dan gedacht aan ontspanning en ontwikkeling op het persoonlijke vlak en aan andere aangelegenheden die van groot belang zijn voor het slagen van een behandeling. Ook belangrijk is, dat er ruimte is voor activiteiten, die de aandacht juist even afleiden van de behandeling.
Juist voor die zaken die niet in het zorgbudget passen maakt de Stichting Vrienden van Delta zich sterk.
Vanuit de Stichting Vrienden van Delta spannen de bestuursleden zich steeds in om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.
De stichting heeft, ingevolge de statuten, tot doel:
a. het bevorderen van het welzijn en de zelfstandigheid van de patiënten,
bewoners van het Delta.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het bestuur van de stichting bespreekt in de bestuursvergadering, die minimaal één keer per kwartaal wordt gehouden, hoe aan de hand van de ingediende verzoeken invulling wordt gegeven aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.
De komende twee jaar ondersteunen wij onder meer het paardrijproject voor bewoners, alsook zijn wij in overleg met zorginstelling voor het meefinancieren van een nog te organiseren festival, zoals dit in 2015 voor de locatie Charloisse Lagedijk succesvol is georganiseerd. Regelmatig ontvangt de Stichting een verzoek tot bekostiging van spelmateriaal, zoals een tafeltennistafel, waarmee aan bewoners ontspanning kan worden geboden. Ook wordt regelmatig een bijdrage geleverd aan dagjes uit van cliënten, zoals de dierentuin of pretpark.
Iedere aanvraag wordt aan de hand van de vastgestelde criteria getoetst en beoordeeld.
Het bestuur is er trots op dat zij namens de stichting een bijdrage kunnen leveren die ervoor zorgt, dat niemand aan de kant staat.