Aanvragen voor een bijdrage of bekostiging van activiteiten.

Aanvragen voor een bijdrage of bekostiging van activiteiten.

Een verzoek voor een bijdrage van de stichting voor te organiseren activiteiten moet schriftelijk geschieden. Het bestuur beoordeelt de aanvraag en stelt de hoogte van de bijdrage vast.
Een verzoek moet, in ieder geval, de volgende onderdelen bevatten:
  • Doel van de besteding;
  • Datum van de activiteit;
  • De hoogte van de verlangde bijdrage;
  • Melding van de hoogte van de (eventuele) eigen bijdrage van de deelnemers bij vakantiereizen;
  • Bewijs van boeking of van (aan)betaling;
  • De wijze waarop het gewenste bedrag moet worden uitbetaald.
 
Als er door het bestuur goedkeurend wordt besloten zal het bedrag worden overgemaakt op een met de ontvanger af te spreken wijze.