Het doel van de Stichting is het welzijn en de zelfstandigheid te bevorderen van cliŽnten van Delta en van mensen die onder de zorg van Delta zijn.

Stichting Vrienden van Delta

De stichting Vrienden van Delta is opgericht op 23 juni 1988 en heeft tot doel het welzijn en de zelfstandigheid te bevorderen van cliënten van Delta en van mensen die onder de zorg van Delta zijn.
De stichting draagt bij aan projecten die bevorderlijk zijn voor het welzijn en de behandeling van de zorgbehoevenden van Delta en waarvoor reguliere financiering niet voorhanden is.
De Stichting Vrienden van Delta heeft ingevolge de statuten van de stichting tot doelstelling het bevorderen van het welzijn en de zelfstandigheid van de patiënten, bewoners van het Delta en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Binnen de stichting worden geen werkzaamheden verricht die leiden tot eigen inkomsten.
De stichting wil haar doel bereiken door uitgaven te doen van ontvangen subsidies en bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten.
De stichting heeft in het verleden een aantal erfrechtelijke verkrijgingen ontvangen en uit dit vermogen kunnen bijdragen verstrekt.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 41130497.
De stichting staat sinds 1 januari 2008 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 816727491.